Isolatie voor een betere toekomst

Minerale wol, de gezonde isolatie

 

Minerale wol, perfect veilig voor mens en milieu

 

 

Wellicht is minerale wol het bouwmateriaal dat gedurende de laatste 50 jaar het meest werd bestudeerd en gecontroleerd op gebied van gezondheid.

  

Sinds 1965 werden in de EU en VS al meer dan duizend wetenschappelijke studies uitgevoerd naar de gezondheidseffecten bij blootstelling aan minerale wolvezels. De resultaten van deze studies laten zien dat glaswol een veilige materialen is.. Volgens de Europese richtlijn 97/69/CE is minerale isolatie, net als thee, niet te classificeren als kankerverwekkend voor de mens. Ook het IARC (International Agency for Research on Cancer), een onderdeel van de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) onderschrijft dit. Epidemiologische studies tonen aan dat er geen verhoogd risico is op longaandoeningen. De minerale wol vezels zijn bio-oplosbaar, wat betekent dat ze bij eventuele opname in het lichaam worden uitgescheiden.

 

Bovendien is URSA glaswol EUCEB gecertificeerd. EUCEB is een vrijwillig initiatief van de minerale wol industrie. Deze certificatiecommissie garandeert dat producten beantwoorden aan de vrijstellingscriteria voor alle classificaties van kankerverwekkende stoffen (Nota Q van de Europese Verordening EC nr. 1272/2008). Ter garantie dat vezels aan die vrijstellingscriteria voldoen, worden alle proeven en controleprocedures uitgevoerd door onafhankelijke en bevoegde deskundigen en instituten. Alle isolatieproducten van minerale wol die door EUCEB-leden worden geproduceerd, zijn dus veilig in gebruik.