Isolatie voor een betere toekomst

Vertrouwelijkheidsbeleid

Informatie over gegevensbescherming Website

Website www.ursa.be

 

We zijn blij dat u onze website bezoekt. We verbinden ons tot het beschermen van uw persoonsgegevens en voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("AVGB").

 

In deze informatie over gegevensbescherming lichten we toe welke informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) we verwerken met betrekking uw bezoek en het gebruik van ons voornoemde digitale aanbod ("Website").

 

I. Wie staat in voor het verwerken van persoonsgegevens?

 

De beheerder die instaat voor de verwerking van persoonsgegevens is URSA Benelux bvba ( Pitantiestraat 127, 8792 Desselgem, T. +32 (0)56 73 84 84, E. ursa.be@ursa.com) Enige verwijzing naar “wij” of “ons” in deze informatie over gegevensbescherming is een verwijzing naar de voornoemde entiteit.

 

Onze gegevensverwerkingsmedewerker is bereikbaar op de voornoemde wijzen of via privacy@ursa.com.

 

II. Welke principes leven we na?

 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verwerken we uw persoonsgegevens enkel uit hoofde van een wettelijke toestemming of als u een verklaring van instemming hebt gedaan. Dit geldt ook voor het verwerken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

Op onze website kunnen we informatie verzamelen die ons niet in staat stelt om rechtstreekse conclusies over uw persoon te trekken. In bepaalde gevallen, vooral in combinatie met andere gegevens, kan deze informatie uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming niettemin worden beschouwd als “persoonsgegevens”. Bovendien kunnen we op onze website ook informatie verzamelen die ons niet in staat stelt u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren; dit is het geval voor bijvoorbeeld samengevoegde informatie over alle gebruikers van onze website.

 

III. Welke gegevens verwerken we?

 

U kunt toegang verkrijgen tot onze Website zonder persoonsgegevens in te voeren (zoals uw naam, postadres of e-mailadres). Ook in dit geval moeten we bepaalde informatie verwerken om u toegang te kunnen verlenen tot onze Website. Bovendien gebruiken we bepaalde analysemethoden op onze website en hebben we geïntegreerde functies van derden ("sociale plug-ins").

 

 1. Logbestanden: Wanneer u onze website bezoekt, bewaart onze webserver automatisch het domeinnaam of IP-adres van de verzoekende computer (doorgaans een computer van uw internetprovider) met inbegrip van de datum, het uur en de duur van uw bezoek, de subpagina’s/URL’s die u bezoekt en informatie over de toepassing(en) en het (de) toestel(len) die u gebruikt om onze pagina’s te bekijken.
 2. Cookies: Om onze Website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruiken we net zoals andere websitebeheerders cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden bewaard. Deze bestanden helpen ons bepaalde voorkeuren van onze bezoekers bij het surfen te identificeren en onze site dienovereenkomstig te ontwerpen. De meeste cookies die we gebruiken zijn sessiecookies. Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Maar we gebruiken ook permanente cookies. Deze dienen om de gebruikersbegeleiding te verbeteren. Onze cookies verzamelen geen persoonsgegevens en zijn niet geschikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden geplaatst zodat het gebruik van cookies voor u transparant is. In principe kunt u via de instellingen van uw browser de aanvaarding van cookies weigeren. Dit kan echter betekenen dat u mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken.
 3. Websiteanalyse via Google Analytics: We gebruiken Google Analytics op onze website, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), om onze website voortdurend te verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer worden bewaard en het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans naar een server van Google in Europa (of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) gestuurd om het IP-adres anoniem te maken zodat persoonlijke verwijzingen worden uitgesloten. Enkel na het anoniem maken van het IP-adres wordt het verkorte IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar bewaard. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar verkort. Onze website gebruikt Google Analytics met een extensie om IP-adressen anoniem te verzamelen (de zogeheten IP-masking). Google gebruikt de verzamelde informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, verslagen over de websiteactiviteit op te stellen en ons andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website. Het door uw browser via Google Analytics overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de overeenkomstige browserinstellingen te selecteren. We willen er echter wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (m.i.v. uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser plug-in te downloaden via de onderstaande link: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Een opt-out-cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens nog worden verzameld wanneer u onze website in de toekomst bezoekt. Nadere informatie over gegevensbescherming bij Google Analytics is te vinden op support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
 4. Facebook Sociale Plug-in: We hebben een knop van het sociale netwerk Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA - www.facebook.com) aan onze website toegevoegd. U kunt de Facebook-knoppen herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop.

  Als beheerder van onze website zijn we niet op de hoogte van de inhoud van de overgebrachte gegevens of het gebruik ervan door Facebook. We weten niet wanneer u op welke knop hebt geklikt. Gelieve voor nadere informatie over de manier waarop Facebook uw informatie gebruikt, het Privacybeleid van Facebook te raadplegen: www.facebook.com/about/basics/privacy-principles

 5. Youtube Sociale Plug-in: We hebben een knop van het sociale netwerk Youtube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA- youtube.com) aan onze website toegevoegd. U kunt de Youtube-knoppen herkennen aan het Youtube-logo.

  Als beheerder van onze website zijn we niet op de hoogte van de inhoud van de overgebrachte gegevens of het gebruik ervan door Youtube. We weten niet wanneer u op welke knop hebt geklikt. Gelieve voor nadere informatie over de manier waarop Youtube uw informatie gebruikt, het Privacybeleid van Youtube te raadplegen: www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

 6. Informatie- en raadplegingsopties

  We voorzien uiteenlopende informatie- en raadplegingsopties via het contactformulier op onze Website. Afhankelijk van de door u gekozen optie verwerken we verschillende persoonsgegevens:

   

  1. Informatie via post / e-mail

   Als u hebt verzocht informatiemateriaal op te sturen, verwerken we de gegevens die u in het contactformulier verschaft, namelijk minstens uw voornaam en familienaam en de gegevens van het door u gekozen contactkanaal (post en/of e-mail), voor de eenmalige verzending van het door u verzochte materiaal.

  2. Telefonische raadpleging

   Als u telefonische raadpleging hebt verzocht, verwerken we de gegevens die u in het contactformulier verschaft, namelijk minstens uw voornaam en familienaam en uw telefoonnummer, om u telefonisch de gewenste raadpleging te kunnen aanbieden.

  3. Persoonlijke raadpleging

   Als u persoonlijke raadpleging hebt verzocht, verwerken we de gegevens die u in het contactformulier verschaft, namelijk minstens uw voornaam en familienaam en uw telefoonnummer en/of e-mailadres, om contact met u op te nemen om een persoonlijke raadplegingsafspraak vast te leggen.

  4. E-mail nieuwsbrief

   Als u zich hebt ingeschreven voor onze e-mail nieuwsbrief, verwerken we de gegevens die u in het contactformulier verschaft, namelijk minstens uw voornaam en familienaam en uw e-mailadres, om u onze e-mail nieuwsbrief te sturen.

   Bovendien gebruiken we de overige informatie die u in het contactformulier verschaft (zoals informatie over uw activiteit of interessegebied) om u aan uw interesses aangepaste informatie te sturen. We analyseren tevens de bij het afleveren en ophalen van deze e-mails gegenereerde gegevens in samengevoegde vorm (afleveringspercentage, openingspercentage, klikpercentages, omzettingspercentage, uitschrijvingspercentage, weigeringspercentage) om het succes en het gebruik van de e-mails te analyseren. Anderzijds evalueren we ook de gegenereerde gegevens wanneer u toegang verkrijgt tot en gebruik maakt van deze e-mails (uur van opening, geklikte hyperlinks, gedownloade documenten) om u op basis hiervan in toekomstige e-mail-nieuwsbrieven gepersonaliseerde informatie te verschaffen die het meest rekening houdt met uw interesses en behoeften

 

IV. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerken we uw persoonsgegevens?

 

 1. We verwerken persoonsgegevens die mogelijk zijn opgenomen in logbestanden om u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken; deze verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 f) AVGB voor de doeleinden van ons gerechtvaardigde belang in het beheren van onze website.
 2. We verwerken de via cookies verzamelde gegevens en gepseudonimiseerde gebruikersprofielen om aan direct marketing en marktonderzoek te doen en onze digitale aanbiedingen verder te ontwikkelen in functie van de gebruikersbehoeften op basis van artikel 6 lid 1 f) AVGB voor de doeleinden van ons gerechtvaardigde belang in het analyseren van het gebruik van onze website.
 3. We verwerken de verschafte gegevens om onze informatie- en raadplegingsopties te gebruiken om u de geselecteerde optie te bezorgen en, als u ervoor hebt gekozen u in te schrijven voor onze e-mail-nieuwsbrief, om u te kunnen inschrijven en u de e-mail-nieuwsbrief te bezorgen. We verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw instemming en in overeenstemming met Artikel 6 (1) AVGB. Gelieve er rekening mee te houden dat u uw instemming te allen tijde, zonder opgave van redenen en met uitwerking voor de toekomst, kunt intrekken door gewoon contact met ons op te nemen via de contactkanalen op de eerste pagina van deze informatie over gegevensbescherming. U vindt ook in elke e-mail een link om zich uit te schrijven.
 4. We kunnen de met betrekking tot uw gebruik van onze website verwerkte gegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we onderhevig zijn; deze verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 c) AVGB.
 5. Voor zover nodig verwerken we uw persoonsgegevens (naast de verwerking voor de doeleinden van de arbeidsrelatie of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen) voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde uit hoofde van artikel 6 lid 1 f) AVGB.

  Onder gerechtvaardigde belangen vallen:

   

  1. [het indienen van of de verdediging tegen rechtsvorderingen]
  2. [de preventie en het onderzoek van misdrijven]
  3. [het beheer en de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten met inbegrip van risicobeheer] [en]

 

V. Bent u verplicht om gegevens te verschaffen?

 

De nodige informatie voor inschrijving op onze nieuwsbrief, het verschaffen van inlichtingen en advies, is aangeduid als verplichte informatie in het overeenkomstige deel van de website (bv. een online formulier); als u deze verplichte informatie niet verschaft, kunnen we u niet in staat stellen de respectieve functies te gebruiken.

 

Als we aanvullende gegevens van u verzamelen, zullen we u op de hoogte stellen als het verstrekken van dergelijke informatie gebaseerd is op een wettelijke of contractuele verplichting, of als ze nodig is voor de tenuitvoerlegging van een overeenkomst. We geven doorgaans aan welke informatie vrijwillig kan worden verschaft en noch op een wettelijke of contractuele verplichting is gebaseerd, noch nodig is voor de doeleinden van een overeenkomst.

 

VI. Wie verkrijgt of heeft toegang tot uw gegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden doorgaans verwerkt binnen onze onderneming. Afhankelijk van de categorieën persoonsgegevens krijgen enkel specifieke afdelingen / diensten toegang tot uw persoonsgegevens. Onder dergelijke diensten vallen met name de afdelingen die instaan voor onze digitale aanbiedingen (bv. Websites) zoals de marketing afdeling, customer service en onze IT- afdeling. Op basis van een concept van rollen- / rechtenbeheer, blijft de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot de functies en het toepassingsgebied nodig voor het respectieve doel van de verwerking.

 

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten onze onderneming. Onder dergelijke externe ontvangers vallen:

 

  ­
 • dienstverleners die – uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten met ons – bepaalde diensten verlenen, mogelijk met inbegrip van het verwerken van persoonsgegevens, samen met goedgekeurde onderaannemers van onze dienstverleners;
 • ­
 • privaat- of publiekrechtelijke instanties, voor zover we verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen uit hoofde van een wettelijke verplichting waaraan we onderhevig zijn;

 

VII. Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

 

Wat betreft het beheer van onze websites maken we doorgaans geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering) in de zin van artikel 22 AVGB. Als we in de toekomst dergelijke processen toepassen, zullen we u afzonderlijk op de hoogte stellen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

 

VIII. Worden gegevens overgedragen aan landen buiten de EU / de EER?

 

Persoonsgegevens worden doorgaans binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerkt; we hebben niet de bedoeling persoonsgegevens over te dragen aan andere landen.

 

Enkel wat betreft het gebruik van dienstverleners om webanalysediensten te verlenen, kan informatie worden overgedragen aan ontvangers in zogeheten “derde landen”. "Derde landen" zijn landen buiten de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming waarborgen met dat in de Europese Unie.

 

Als de overgebrachte informatie persoonsgegevens bevat, zorgen we vóór een dergelijke overdracht dat het nodige en gepaste niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is in het respectieve derde land of bij de ontvanger in het derde land. Dit kan in het bijzonder leiden tot een zogeheten "toereikendheidsresolutie" van de Europese Commissie waarbij het beschermingsniveau van een bepaald derde land als geheel passend wordt verklaard. We kunnen de gegevensoverdracht ook baseren op de zogeheten “EU-modelcontractclausules” die zijn overeengekomen met een ontvanger of, in het geval van ontvangers in de VS, op de naleving van de principes van het zogeheten “EU-VS-privacyschild”. We bezorgen u op verzoek graag nadere informatie over de gepaste garanties om een gepast niveau van gegevensbescherming te handhaven; de contactgegevens zijn te vinden aan het begin van deze informatie over gegevensbescherming. Informatie over de entiteiten die onder het EU-VS-privacyschild vallen, is ook te vinden op www.privacyshield.gov/list.

 

IX. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

Doorgaans bewaren we persoonsgegevens zolang we een gerechtvaardigd belang hebben in het bijhouden van dergelijke gegevens en prevaleren de belangen van de betrokkenen bij het afzien van verdere verwerking niet. Zelfs zonder een gerechtvaardigd belang kunnen we de gegevens blijven bewaren als dit wettelijk verplicht is (bv. om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht). We wissen zelfs persoonsgegevens zonder dat de betrokkene iets onderneemt zodra hun verdere bewaring niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of anderszins werden verwerkt, of indien hun verdere bewaring anderszins niet toegestaan is door de wet.

 

Wat betreft de voornoemde verwerking, worden

 

 • de loggegevens doorgaans binnen de zeven dagen verwijderd, als hun verdere bewaring niet vereist is voor wettelijke doeleinden, zoals het vaststellen van misbruik en het vaststellen en rechtzetten van technische storingen;
 • de naar aanleiding van een online bestelling verwerkte gegevens doorgaans na de einddatum van de wettelijke bewaringstermijn verwijderd; en
 • de naar aanleiding van een registratie als gebruiker of het aanmaken van een klantaccount verwerkte gegevens doorgaans na de voltooiing van de registratie of de verwijdering van de klantaccount verwijderd.

 

Indien persoonsgegevens moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden dergelijke gegevens bijgehouden tot aan het einde van de respectieve bewaringstermijn. Indien persoonsgegevens enkel worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke bewaringsplicht, wordt de toegang tot dergelijke gegevens doorgaans beperkt zodat de gegevens enkel toegankelijk zijn wanneer dit nodig is om aan de bewaringsplicht te voldoen.

 

X. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

 

Als betrokkene kunt u

 

  ­
 • toegang tot uw persoonsgegevens verzoeken, artikel 15 AVGB;
 • ­
 • rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens verzoeken, artikel 16 AVGB;
 • ­
 • de verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, artikel 17 AVGB;
 • ­
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken, artikel 18 AVGB;
 • ­
 • uw recht tot gegevensportabiliteit uitoefenen, artikel 20 AVGB;
 • ­
 • u verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, artikel 21 AVGB;

 

De voornoemde rechten kunnen t.a.v. ons worden uitgeoefend, bv. door ons een kennisgeving te bezorgen via de op de eerste pagina van deze informatie over gegevensbescherming verstrekte contactgegevens.

 

In het geval van verdere vragen, kunt u ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingscoördinator door een e-mail te sturen naar privacy@ursa.com.

 

Bovendien hebt u het recht om bij de bevoegde toezichthoudende instantie een klacht in te dienen met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens, artikel 77 AVGB.

 

* * *