Meetbare duurzaamheid

Meetbare duurzaamheid :  Xella geeft haar duurzaamheidsrapport 2020 vrij

In het nieuwe duurzaamheidsrapport, maakt Xella haar duurzame ambities en doelstellingen transparent en meetbaar.

Duisburg, 22 april 2021

Het doel van de  Xella Groep is om een positief impact te hebben op het milieu en klimaat met hun duurzame gebouwen en isolatie materialen alsook hun eigen acties.   De naleving van sociale en bestuurs criteria van de Xella waarden zijn eveneens belangrijke doestellingen van Xella. Xella rapporteert  in het duurzaamheidsrapport ‘ Leading the Change’wat er al bereikt is, de Xella ESG strategie, en het  draaiboek om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren.

“Xella constructie en isolatie materialen staan voor efficiëntie, duurzaam, en betaalbare constructie en renovatie. Hiermee dragen wij op een aanzienlijke manier bij tot het energie rendement van gebouwen en verminderen we de CO2 uitstoot. We focussen ons op de recycleerbaarheid van onze producten om natuurlijke bronnen te bewaren en het afval te minimaliseren. Tergelijkertijd vermijden we de schadelijke effecten van onze activiteiten – bijvoorbeeld - , door de  CO2 uitstoot te verminderen of gebruik te maken van secondaire grondstoffen bij het produceren van onze producten. Met onze meetbare en ambitieuze doelstellingen , zijn we bewust gefocust op beide ,” legt Christophe Clemente, CEO van de Xella Groep uit.

Vermindering  van onze eigen CO2 intensiteit met 30 % tegen 2030

Gebaseerd op de CO2 emissies in 2019, de CO2 intensiteit  (Scope 1 and 2) zal verminderd worden met 30 % tegen 2030. Met een vermindering van 4 % in 2020 vergeleken met vorig jaar, werd een succesvolle stap genomen.  De installatie van fotovoltaïsche systemen, het stijgend gebruik van hernieuwbare energie en investeringen in meer energie-efficiënte bedrijven en machines zullen er toe leiden om de doelstellingen te bereiken in de komende jaren.

Doorlopende product cycli

72-56-80 zijn geen lichaamsmaten, maar belangrijke uitvoeringsindicatoren van Xella’s circulaire economie. 72 % was het aandeel van extern gerecycleerd  en intern verwerkt glas voor de productie van URSA minerale wol in 2020. Het doel  is 80 % tegen 2030. URSA is een 100 % dochteronderneming van de  Xella Group. 56 % van het waterverbruik  in de productie van constructie en isolatie materiaal werd opgevangen en terug in het productieproces gebracht in 2020.   Xella is één van de weinige bedrijven in de sector die recyclage processen implementeert. Bijvoorbeeld, sinds 2016, ongeveer 22.000 ton van AAC residu werden verzameld van Xella’s constructie klanten en terug herwerkt.  Het “BigBag” concept gestart in Duitsland en Denemarken werd ook uitgebreid in andere Xella-landen.  

Sociale verantwoordelijkheid en eerlijke samenwerking

Tevreden, goed opgeleide en gemotiveerde werknemers alsook diversiteit in het personeelsbestand maakt van het Xella team een succes. De top prioriteit van Xella is steeds veiligheid op het werk. De laatste jaren werd het werkongevallen ratio  meer dan gehalveerd. Xella's ambitie is om de frequentie van de  werkongevallen  te verminderen met nog eens  40% tegen eind 2025. Xella rekent niet alleen op de technische veiligheids oplossingen en procedures, maar ook op de verreikende maatregelen en op de ontwikkeling en alomvattende veiligheids bewustwording van alle werknemers.

“We kunnen enkel onze ambitieuze doelstellingen bereiken met de vaardigheden, ervaring, en verbintenis van ons personeelsbestand.  Samen hebben we al heel wat bereikt, maar we willen meer en blijven verbeteren. We versterken onze hoge prestaties met continue training, professionele ontwikkeling, eerlijk en prestatie gerichte verloning en een omgeving gekenmerkt door openheid van geest, respect, en diversiteit. Dit betekent ook het handhaven van onze waarden en richtlijnen, legt ”, Christophe Clemente, CEO van de Xella Groep uit.

Xella duurzaamheidsrapport

“We hebben het duurzaamheidsrapport gepubliceerd overeenkomstig de GRI-standaard opdat onze stakeholders de visie en de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen die we volgen, zouden begrijpen.  Door het publiceren van onze ambitieuze intenties en doelstellingen,verplichen we ons om verantwoording af te leggen. We willen – moeten – onszelf meten bij onze vooruitgang,” legt Dr. Michael Leicht, hoofd van de HR Groep, en verantwoordelijk lid van de  Xella Executive Committee, uit bij het vrijwillig voorbereid rapport.

Vind meer informatie betreffende de duurzaamheid bij Xella via de link sustainability.xella.com