Milieu & gezondheid

Veiligheid, milieu, energie en kwaliteit.

Veiligheidsbeleid

We zorgen voor elkaar. De veiligheid en gezondheid van iedereen die zich engageert voor URSA Benelux zijn van groot belang. Daarom ligt de focus in ons veiligheidsbeleid op gedragsverbetering van onze medewerkers en alle andere betrokkenen. 

We hechten belang aan coaching en opleiding: iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen taken, maar draagt ook zorgt voor de omgeving. Zo voorkomen we onveilige of ongezonde situaties. Ten slotte houden we steeds rekening met alle relevante wetgevingen en geldende normen op vlak van veiligheid en gezondheid.

Milieubeleid

We respecteren de natuur zoals zij ons respecteert. Bij URSA Benelux voldoen we steeds aan de milieuwetgeving en doen we er alles aan om mens en milieu niet te belasten. Open en proactieve communicatie tussen onze werknemers is key. We werken voortdurend aan een verhoogd bewustzijn rond het gebruik van grondstoffen, afvalbeheer en de impact op onze omgeving.

We staan niet stil. Ons milieumanagement voldoet aan de ISO 14001-norm (Certificaat N° BQA_EMS_C_2016673), maar elke dag opnieuw kijken we hoe we dit nog beter kunnen doen.

Energiebeleid

We werken toekomstgericht. Ons energieverbruik wordt op gezette tijdstippen geoptimaliseerd om nog duurzamer en efficiënter te produceren. Een verminderd energieverbruik is één van onze doelstellingen. Om dit te bereiken volgen we de principes van de ISO 50001-norm rond energiebeheer en volgen we de resultaten intensief op en verbeteren we waar nodig.

Kwaliteitsbeleid

We zetten onze klant voorop. Bij URSA Benelux produceren en leveren we kwaliteit in lijn met de ISO 9001-norm. 
Tijdens alle processen passen we de PDCA-methodologie toe: Plan, Do, Check, Act.

  • Plan: we stellen de juiste doelstellingen op en kiezen selectief onze processen. We gaan voor een optimaal resultaat, in overeenstemming met de eisen van onze klant en ons organisatiebeleid.
  • Do: we zetten de processen in gang. 
  • Check: we monitoren en meten constant het proces én het product. Zijn ze nog in lijn met de doelstellingen, ons beleid en de eisen van de klant?
  • Act: we treffen de nodige maatregelen om het proces en onze prestaties continu te verbeteren.