Sales representative België

Functieomschrijving

De Accountmanager België realiseert omzet- en margedoelstellingen binnen de toegewezen regio, met als doel het marktaandeel te behouden en uit te breiden. Hij zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk URSA producten op de markt komen door een goed contact met de klanten te onderhouden en de nodige promoties te doen.

 • Het operationele Sales Plan vertalen in een operationeel regio Sales Plan in overeenstemming met vooraf ingestelde KPI's en doelstellingen.
 • Bestaande klanten behouden, nieuwe klanten verwerven en bestaande en nieuwe producten introduceren met als doel het marktaandeel te behouden en te vergroten.
 • Het verkoopproces initiëren door het plannen van afspraken met klanten en het geven van presentaties. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de eisen en wensen van de klant, maar zonder het commercieel belang hierbij uit het oog te verliezen.
 • Je creëert en organiseert een eigen netwerk binnen uw regio en onderhoudt dit zorgvuldig. Je prospecteert actief de markt en daarnaast bezoek je bestaande klanten.
 • Jouw commercieel succes behaal je door op het juiste moment bij de juiste klanten of prospecten aan tafel te zitten. Die initiatieven neem je helemaal zelfstandig. Je bepaalt zelf je programma, maar tegelijkertijd zijn je resultaten transparant.
 • Eigenaars, inkopers, verkopers, planners en architecten zijn jouw gesprekspartners.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant voor het geven van technisch en commercieel advies.
 • Voor periodieke managementrapporten, forecasts en marketingactiviteiten lever je de nodige input.
 • Deelname aan beurzen, marketingactiviteiten en evenementen die betrekking hebben op de klanten.
 • Strategische marktinformatie verzamelen en kansen in de markt spotten.
 • Zich steeds willen verbeteren door het zoeken naar nieuwe invalshoeken, door het naar voor brengen van nieuwe ideeën en deze te realiseren in de praktijk.
 • Het bijhouden van een correcte administratie, waaronder contracten, e-mail afhandeling, offerten, enz.

Deze lijst is niet volledig en het bedrijf heeft het recht om deze lijst te vervolledigen of te wijzigen.

Je rapporteert rechtstreeks aan de BU General Manager. Je bouwt een functionele relatie op met de andere sales representatives, de medewerkers van de customer service en marketing.

Competenties

 • Tweetalig Nederlands / Engels : voornamelijk spreken en verstaan. Basis kennis Frans
 • Je hebt ervaring met sales met houtskeletbouw in België en je hebt een technische basiskennis en interesse voor bouwmethodes/ bouwberekeningen
 • Prestatiemotivatie: Uit eigen beweging voortdurend de eigen prestaties verbeteren. De standaarden overstijgen en buitengewone resultaten bereiken, er naar streven om de beste te zijn.
 • Optreden: In verschillende situaties een sterke en geloofwaardige eerste indruk maken en die kunnen handhaven
 • Assertiviteit: Voor eigen meningen of belangen opkomen met respect voor anderen, zelfs indien er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen.
 • Overtuigingskracht: Instemming verkrijgen van anderen via goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en autoriteit.
 • Netwerken: Professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel.
 • Initiatief: Zelf de verantwoordelijkheid nemen om zaken aan te pakken, voorstellen te formuleren en/of pro-actief te reageren teneinde een optimale bijdrage te leveren aan de organisatie.
 • Klantgerichtheid: Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
 • Marktgerichtheid: Factoren identificeren uit de omgeving waarin de organisatie actief is en er actief op inspelen.

Aanbod

 • Je komt terecht in een uitdagend en dynamisch bedrijf met ambitieuze toekomstperspectieven, horizontale bedrijfshiërarchie en no-nonsense cultuur. Dit laat toe om veel initiatief te nemen en mee te bouwen aan een lange termijn structuur.
 • Het succes van onze firma is gebaseerd op enkele bedrijfswaarden die de basis vormen van al onze acties en beslissingen: Dialoog, openheid & respect, verantwoordelijkheid geven & nemen en professionaliteit.
 • Je krijgt een marktconform loon met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van 8 euro, een sociaal abonnement, groepsverzekering, 12 adv-dagen en kortingen bij aankoop producten.
 • Het betreft een voltijdse tewerkstelling in een flexibel werkrooster.

Contactpersoon

Jo Deveugele (HR Officer) – jo.deveugele@ursa.com  – Tel. +32 (0)56 73 85 50